Huurvoorwaarden

Op het huren van een fiets zijn de huurvoorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de Bovag (versie juli-2017) alsmede de toegevoegde voorwaarden van de verhuurder. De volledige versie is hier beschikbaar, en wordt op verzoek verstrekt op het hoofdfiliaal aan de Paaslandweg 1.

In het kort de geldende voorwaarden en toegevoegde voorwaarden:

 • De verhuurder is Rijwielverhuur Soepboer, gevestigd te Paaslandweg 1, 9166PV Schiermonnikoog. Tel.nr. 0519-531636. Dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00.
 • De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde (bij groepen de hoofdhuurder)
 • De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder (10.1 en 14.5)
 • Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen en paden (9.1). (De fietsen mogen dus ook NIET op het strand komen).
 • Elektrische fietsen mogen niet fietsend over de houten bruggetjes in het kwelder gebied, afstappen voor de bruggetjes!.
 • Het gehuurde dient bij het filiaal waar het gehuurd is ingeleverd te worden (6.1)
 • Het gehuurde mag het eiland niet verlaten.
 • Het is verboden personen achterop te nemen (alleen in kinderzitjes) (9.3)
 • Het is niet toegestaan veranderingen aan de fiets aan te brengen (ook het zelf bevestigen van uw eigen fietskar is niet toegestaan) (9.2)
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder reparatie aan het gehuurde uit te voeren (14.2)
 • De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets (9);
 • De fiets dient op slot gezet te worden (9.1)
 • De elektrische fiets dient volgens de instructies opgeladen te worden
 • De huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets (9.9)
 • De huurder dient bagage correct te bevestigen (9.3)
 • De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets niet gebruikt wordt door iemand die hier niet toe in staat is.
 • Het eigen risico bedraagt maximaal 150,- per fiets, en 300,- per elektrische fiets, mits de huurvoorwaarden in acht zijn genomen (12.1). Dit eigen risico is niet af te kopen.
 • Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode, tenzij (met toestemming van de verhuurder) anders is overeengekomen. In het laatste geval dient betaling binnen 14 dagen te geschieden.
 • De verhuurder behoudt zich het recht om borg te berekenen (8.1)
 • Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie

De verhuurder behoudt zich het recht om bij niet navolgen van deze huurvoorwaarden de fiets, zonder recht op restitutie van de huursom, in te nemen.

Waar bent u naar op zoek?